top of page

Eco-Warriors may Uniforms na!
Sila ang ating mga Eco-Warriors o kilala bilang kolektor ng inyong mga basura dito sa Puerto Princesa. Ito ang bago nilang uniporme sa pagkokolekta at malapit nyo na silang makita na paikot-ikot sa lungsod.Excited kami na maramdaman nila ang pagpupugay ninyo sa isang marangal na trabaho at kontribusyon sa ating lungsod.
0 views0 comments
bottom of page