top of page

Eco-Warriors may Uniforms na!
Sila ang ating mga Eco-Warriors o kilala bilang kolektor ng inyong mga basura dito sa Puerto Princesa. Ito ang bago nilang uniporme sa pagkokolekta at malapit nyo na silang makita na paikot-ikot sa lungsod.Excited kami na maramdaman nila ang pagpupugay ninyo sa isang marangal na trabaho at kontribusyon sa ating lungsod.
1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page